Haikyu!! Dj - Hq + Kareshi - Shoku
Haikyu!! Dj - Hq + Kareshi - Shoku

Haikyu!! Dj - Hq + Kareshi - Shoku

Other Name: Haikyu!! dj - HQ + Kareshi - Food; Haikyu!! dj - HQ Plus Kareshi - Food; HQ+カレシ-食-

Status: Ongoing

Author: 162 (nakano), 3-kaku., Benjo Mushi, Bichichi (tobari), Canary (bikku), Dogrun (inuzuka Hatch), Gachou-san To Issho (shibacchi), Sarano

Year of release: 2017

Plot Summary:

Chapter - Haikyu!! Dj - Hq + Kareshi - Shoku
touch-left.png touch-right.png