"Bungaku Shoujo" to Ue Kawaku Yuurei

"Bungaku Shoujo" to Ue Kawaku Yuurei

Other Name:

Status: Ongoing

Author:

Genre:

Year of release: 2014

Plot Summary:

Related Series"Bungaku Shoujo" to Shi ni Tagari no Douke (Prequel)"Bungaku Shoujo" to Shi ni Tagari no Douke (Novel)(Adapted From)

Chapter - "Bungaku Shoujo" to Ue Kawaku Yuurei
touch-left.png touch-right.png